تبلیغات
mohitesabz - حجاب چیست؟

mohitesabz

از نظر اسلام اصلی ترین ومهم ترین قانونی است كه خداونددرآفرینش ایجادنموده قانون حجاب است.

زیرا برای محافت از زن دربرابروسوسه های شیتان بهترین سد است.

مرواریدحیاو شرم ازابتدای آفرینش درصدف وجودزن نهاده شده است.حجاب.زن را در نموداری از عزت وعظمت ترسیم

می كندوزمانی كه حجاب كم رنگ شود این نمودارسیر صعودی خویش رااز دست می دهدوبه جای رسیدن به نقطه ی

عفت وشخصیت و عظمت به پرتگاه ذلت و خواری می رسد.درآیه ی59سوره ی احزاب آمده است:

ای پیامبر به زنان ودخترانت و نیز به زنان مومن نیز بگو خود را بپو شانند تا شناخته نشوند ومور داذیت قرار نگیرند.
نوشته شده در پنجشنبه 4 اسفند 1390ساعت 03:44 ب.ظ توسط fateme qashqayi| نظرات ()

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
Design By : Night Melody